Hopp til innholdet

Sondeernæring

Pasienter som ikke spiser nok kan ha behov for sondeernæring. Dette gjelder ved blant annet:

  • underernæring
  • økt næringsbehov som følge av sykdom/skader
  • ved svelgeparese
  • sykdommer i munn og kjeve som gir redusert mulighet for å tygge og svelge
  • ved hindret passasje i øsofagus
  • bevisstløshet
  • anoreksi eller kakeksi

Sondeernæring kan gis på ulike måter, avhengig av pasientens tilstand, preferanser og antatt varighet av behandlingen. 

Ved stor fare for aspirasjon og alvorlige svelgevansker legges det ned nasogastrisk sonde. Dette bør gjennomføres dersom pasientens svelgevansker varer utover 48 timer.

PEG (Perkutan endoskopisk gastrostomi) er aktuell ved svelgevansker som vedvarer utover 3-4 uker.

Nasogastrisk

Nasogastrisk

Ernæringssonde

Ernæringssonde

PEG-sonde

PEG-sonde