Hopp til innholdet

Oral fase

Nedsatt oralmotorikk kan føre til:

  • ufullstendig leppelukke, og nedsatt eller manglende sensibilitet og tonus i kinn som fører til sikling/lekkasje.
  • svake eller manglende kjevebevegelser og dårlig tannstatus som fører til nedsatt tyggeevne.
  • nedsatte tungebevegelser og dermed også vansker med både bearbeiding/kontroll over bolus og forberedelser til svelging/utløsing av svelgerefleks.
  • nedsatt sensibilitet og muskelkraft i kinn som fører til hamstring og vansker med forflytning av bolus i munnhulen.
  • hoste før svelging fordi mat/drikke lekker ned i luftrør før svelgeprosessen er forberedt oralt.