Hopp til innholdet

Tiltak

Det er mange generelle tiltak som kan iverksettes umiddelbart. Er du i tvil skal pasienten ikke ha mat eller drikke før logoped har gjort en vurdering.

Generelle tiltak for sikker svelging:

  1. Sitte godt oppreist ved inntak av mat og drikke, det vil si 90 graders vinkel i hofteleddet med begge bena på gulvet under måltider. Dette for å hindre at mat og drikke renner ukontrollert ned i svelget.
  2. Ikke bruke sugerør eller tutekopp.
  3. Velge mat og drikke som er lettest mulig å svelge. Små munnfuller! Mat må i noen tilfeller konsistenstilpasses. Lett-tyggelig konsistens: Mat uten harde eller seige biter/skorper. Alt som kan krakkes med gaffel. Moset konsistens: Finmoset mat, tyggefritt, glatt/jevn konsistens. Begge konsistenser er for lettere oral bearbeiding, og lettere faryngeal transport (Se IDDSI.org dersom du vil ha mer informasjon).
  4. Bruke fortykningsmiddel i drikke hvis nødvendig. Dette for å hindre at drikke renner ukontrollert ned i svelget. Se for øvrig anvisning på boks.
  5. Ikke blande mat og drikke eller to konsistenser i samme munnfull (eks. suppe med biter).
  6. Ta det med ro og bruke god tid.
  7. Pasienten bør sitte oppreist i 20 minutter etter måltidet (gjelder også sondeernærte).
  8. God munnhygiene i etterkant av måltid er meget viktig for å unngå matrester som kan føre til aspirasjon.
  9. Tilsyn og nødvendig hjelp under hele måltidet.
  10. Avslutte måltidet dersom pasienten viser tegn til aspirasjon.