Hopp til innholdet

Øsofageal fase

Svak eller manglende muskelsammentrekninger i spiserøret kan føre til at mat bli liggende i lommer i spiserøret. Det kan også komme i retur opp i svelg, munnhule eller nese (refluks). Dette øker faren for aspirasjon. 

Pasienten uttrykker ofte smerte i forbindelse med svelging og har en følelse av at maten sitter fast. De kan vegre seg for å spise. Det kan bli nødvendig med undersøkelse av øre-nese-hals lege, røngten av spiserøret eller gastroskopi.