Hopp til innholdet

Faryngeal fase

Forsinket eller manglende svelgerefleks og nedsatt kraft i svelgemuskulaturen kan føre til følgende:

  • Penetrering: Når spytt, væske, mat og/eller medisin går til stemmebåndsnivå og kan føre til heshet, «våt» stemme og kremting.
  • Stille aspirasjon: Dersom spytt, væske, mat og medisin går nedenfor stemmebåndet og ned i lungene uten at hosterefleksen utløses.
  • Aspirasjon: Når spytt, væske, mat og medisin siver nedenfor stemmebånd og ned i lungene. Dette utløser hosterefleksen. Aspirasjon kan føre til aspirasjonspneumoni. 

Gjentatt svelging er ofte et tegn på vansker i faryngeal fase.

Aspirasjon er når mat og drikke kommer i luftrøret.
Tegn på aspirasjon:
  • Hosting og kremting
  • Økt slimproduksjon
  • Endring i pustemønster etter svelging
  • Tårer og grimaser
  • Stille aspirasjon er når pasienten ikke hoster eller viser annet ubehag til tross for at det er aspirert