Hopp til innholdet

Dysfagi

Dette kurset gir deg kunnskap om å oppdage svelgevansker, gjennomføre en svelgetest og igangsette tiltak

Målgruppe for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.

Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for å også kunne benyttes som oppslagsverk.

Hva lærer du
Etter avsluttet kurs skal kursdeltakere ha kunnskap om å:
– Oppdage svelgevansker
– Gjennomføre en enkel svelgetest [1]– Igangsette foreløpige tiltak til logoped eller annen fagkyndig får gjort en grundigere vurdering


Kursprøve – Praktisk informasjon for ansatte i Helse-Nord
Kursprøven ligger bak knappen «Kursprøve» nederst i selve kurset. Når du kommer inn der bes du om å logge deg inn i Campus. Prøven gjennomføres i Campus, og bestått prøve blir automatisk registrert i Kompetansemodulen. Mer praktisk informasjon.


Hva skjer etter kurset
Dette kurset er en del av Kompetansetrappa – Kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Nettkurset er første steg, og følges av praktisk undervisning og erfaringssamlinger.

Hvem har laget kurset:


Britt-Tove Bakken 
Nordlandssykehuset HF, Bodø
Britt-Tove Bakken sin grunnutdanning er bachelor i barnehagelærer fra 1988. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage i 26 år, og har i tillegg videreutdanning i PAPS (pedagogisk arbeid på småtrinnet) og i spesialpedagogikk med fordypningen «Språk og kommunikasjonsvansker». Fra 2012-2014 tok hun mastergrad i logopedi, og har siden 1.september 2014 jobbet som logoped på Nordlandssykehuset i Bodø.


Kaja Bruun

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Harstad
Kaja Bruun utdannet seg til førskolelærer i 1986, og jobbet i barnehage og skole i mange år mens hun utdannet seg videre til spesialpedagog og logoped. I 2008 tok hun master i spes.ped på UiT. Hun har jobbet som logoped på UNN Harstad fra 2007, og jobber primært på rehabiliteringsavdelingen og på slagenheten.

Ansvarlig for kurset
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering, Rehabiliteringsavdeling, UNN HF, Teknisk utforming: Helsekompetanse

Kontakt
Regional kompetanseseksjon for somatisk rehabilitering: Kompetansetrappa@unn.no

Teknisk support
e-post

Takk til
Sunnaas sykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, med blant annet Maribeth C. Rivelsrud og Ole-Andreas Holmsen, samt American Speech and Hearing Association og Ingrid Scholten fra Flinders University of South Australia for bilder, videoer og animasjoner som er stilt til rådighet.

[1] Svelgetesten er basert på Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, Helsedirektoraetet

Kurset ble publisert 2019 og skal revideres 2022/2023

Kursprøve besvares elektronisk. For å få tilgang til kursbevis må du være pålogget slik at systemet gjenkjenner deg.
Når du har bestått kursprøve gis du tilgang til å skrive ut ditt kursbevis.

Til kursprøve >>>