Hopp til innholdet

Oppdage

Dysfagi er vansker med å spise og/eller svelge. Spising er mer enn bare ernæring. Det er også en del av vårt sosiale liv og påvirker menneskers helse og livskvalitet. Dysfagi er som regel en del av et større sykdomsbilde. Dersom dysfagi ikke behandles korrekt kan det føre til underernæring, dehydrering, luftveisinfeksjoner og i ytterste konsekvens død.

Hva skal man se etter?

Symptomer på dysfagi:

 • Sikling/lekkasje av mat og væske fra munnen
 • Hamstring (samling av mat i munnen)
 • Måltidet varer mer enn 30 minutter
 • Vansker med å sette i gang svelging
 • Hosting, kremting eller «våt» stemme i forbindelse med svelging
 • Heshet etter måltid
 • Økt slimproduksjon
 • Uønsket vektnedgang over kort tid
 • Hyppige luftveisinfeksjoner/lungebetennelser 

Når kan det oppstå?

Dysfagi er som regel et symptom som er en del av et større sykdomsbilde, for eksempel ved:

 • Enkelte medfødte tilstander
 • Hjerneslag eller hodetraume
 • Sykdommer som Parkinson, ALS, MS og andre degenerative sykdommer
 • Kreft i munnhule/svelg eller hjernen
 • Respirasjonsvansker